{关键字} {关键字}
{关键字} HOTLINE
028 3864 0021
{关键字} {关键字}

Support Online

{关键字} {关键字}


{关键字} 028.3864 0021

{关键字} potmasco@potmasco.com.vn

Latest News

Counper day

  • {关键字}
  • Online : 1

  • {关键字}
  • Today : 0

  • {关键字}
  • Total : 154

Cách đánh casino luôn thắng-Casino xóc đĩa

{关键字}
{关键字}

(Tiếng Việt) BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2015

Ngày đăng: 08/04/2016

(Tiếng Việt) Ngày 15/5/2015, Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2015,đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình và tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ ...

View More
{关键字}

Cách đánh casino luôn thắng-Casino xóc đĩa (Tiếng Việt) TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

Ngày đăng: 08/04/2016

(Tiếng Việt) Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2015 - Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

View More
{关键字}

(Tiếng Việt) THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày đăng: 08/04/2016

(Tiếng Việt) Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ...

View More
{关键字}

(Tiếng Việt) CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Ngày đăng: 31/03/2016

(Tiếng Việt) Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco)

View More
{关键字}

(Tiếng Việt) THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Ngày đăng: 31/03/2016

(Tiếng Việt) Thời gian: 8h00 ngày 24 tháng 8 năm 2012.

View More
{关键字}

(Tiếng Việt) Hội nghị người lao động

Ngày đăng: 31/03/2016

(Tiếng Việt) Hội nghị cũng nghe báo cáo về tình hình trích lập, sử dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng, chi phí Công đoàn, báo cáo tình hình trích nộp BHXH, BHTN, ...

View More
Cách đánh casino luôn thắng-Casino xóc đĩa